ÇEVRE POLİTİKASI

Packaging Sack olarak yeşil bir Dünyanın değerini ve önemini çok iyi anlıyoruz, ve iş Dünyasının şartları içinde çevreyi korumak ve Dünya’yı daha yeşil kılmak için elimizden geleni yapmaya kendimizi adıyoruz. Bu çerçevede Çevre Politikamızı aşağıdaki taahhüd ve uygulamalarımız çerçevesinde şekillendiriyoruz.

  • Daha yeşil bir Dünya oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak;
  • Faaliyetlerimizi uluslararası standartlara, yerel çevre kural ve yönetmeliklerine uyarak çevrenin korunması konusuna hassasiyet göstererek yürütmek;
  • Çevre dostu ürünlerimizi mümkün olduğunca yenilenebilir ve çevre dostu hammadde ve enerji kullanarak üretmek;
  • Doğal kaynakları etkin bir şekilde tüketmek, üretimden gelen atık malzemeleri, çevre için zararlı olabilecek gaz ve atıksuları en aza indirmek ve arıtmak;
  • Faaliyetlerimiz sürekli olarak Dünyaca tanınmış kuruluşlar tarafından Çevre Yönetim Sistemi konusunda akredite olarak sürdürmek;
  • Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli olarak denetlemeye tabi tutmak ve bu konuya yönelik iç uygulamaları sürekli olarak geliştirmek;
  • Çalışanlarımızı bu konuda eğitmek, çevre koruma bilinçlerini arttırmak amacıyla gerekli maddi ve benzeri kaynakları ayırmak;
  • Tedarikçilerimiz ve bize iş yapan firmalardan da Çevre Politikamıza uymalarını ve saygı göstermelerini beklemek;
  • Çevre bilincini arttırmaya yönelik olarak yerel kurumlarla iş birliği içinde olmak.