KALİTE POLİTİKAMIZ

Kraft Ambalaj Üretimi Sektöründe, toplam kalite anlayışı içerisinde müşteri isteklerini en üst seviyede karşılayan ürün ve hizmetleri sunmak,

Bireysel becerilerini yeni bilgi ve teknolojilerle birleştirerek rekabetçi yöntemler geliştirmek ve kullanmak,

Müşteri ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,

Faaliyetlerimizi çevre ile ilgili yasal düzenlemelere de uyarak çevreye duyarlılığımız çerçevesinde gerçekleştirmek,

Çalışanlarımızın, firmamız amaç ve hedefleri çerçevesinde sürekli eğitimini sağlamak ve kişisel gelişimlerini desteklemek,

Çalışanlarımıza yaptıkları iş ile gurur duyma imkanı sağlayacak ortam ve yüksek yaşam standardı sağlamak,

Tüketici ve gıda güvenliğini daha bilinçli hale getirmek için çalışmak ve gıda güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uymak,

Sürekli mükemmeli arayan, inançlı, dinamik ve yaratıcı bir kurum olarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak temel hedefimizdir.